tisdag, maj 01, 2012

´´DET RÄKNAS INTE HUR MÅNGA GÅNGER MAN FALLER,UTAN HUR MÅNGA GÅNGER MAN RESER SIG IGEN.´

Inga kommentarer: